Spannmål

Spannmål

Munkagårds ägor är på ca 250 ha totalt. Av dessa brukar vi ca 225 ha. På våra marker odlar vi: höstvete, vårvete, rågvete, korn,höstraps, konservärtor samt oljerättika.


Spannmålen torkar och lagrar vi in själva på gården. Munkagård torkar och lagrar även in spannmål åt Svenska foder och Hönryds kvarn. En del av spannmålen torkas bara, och går därefter direkt vidare till köparen.


Totalt passerar det ca 8000ton/år genom torken som är från Tornum och byggdes 2003. Den är kontinuerlig på ca 10 ton/tim och värms upp med gårdens halmpanna. 2009 investerade vi i en ny spannmålshall med en lagringskapacitet på ca 4000ton. Nu kan vi lagra in totalt ca 5600 ton spannmål på Munkagård. 2013 uppförde vi yttligare en hall för lagring av spannmål.Vi har 2017 med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling uppfört en ny torksilo för torkning och lagring av ekologisk spannmål.