Gården

Munkagårds historia

Munkagårds Egendom är mycket gammal, den finns omnämnd redan år 1177 då konung Waldemar stadfäste klosterbröderna i Esrom äganderätt till gården liksom till Glumstens skog. Namnet var då Mothorp.


I början av 1200-talet lär Munkagårds ägor sträckt sig från Glumsten i söder till Varbergs fästning i norr. Man vet inte när Munkagård upphörde att vara klostergård men år 1536 beslutade danska riksdagen att införa den lutherska läran. Tillhörde Munkagård så sent Esroms kloster, så indrogs den nästan alldeles säkert till danska kronan och gavs i förläning åt någon bemärkt person.


Den muntliga traditionen berättar om att här på Munkagård skall en gång hertigarna Erik och Waldemar ha varit på besök och mycket riktigt i "Curia Mothorp" omnämns gården i ett pergamentbrev av den 6 maj 1307, som mötesplats mellan hertigarna Erik och Waldemar av Sverige och greve Christoffer av Halland och Samsö. En förening om inbördes understöd avslöts då.

I de gamla fornhandlingarna kan man se att ofrid ofta rådde. Även i Bexells, Hallands historia kan man läsa om detta, där han helt kort skriver:


"Mothorps kloster känner man endast till av berättelsen att greve Jakob av Halland, tjugo gånger låtit plundra klostret till straff för munkarna, som mot grevens våld anropat Erik Menveds beskydd."


Byggnaderna på Mothorp låg troligen strax väster om det nuvarande Munkagårds byggnader. Fortfarande kommer det fram tegelrester när man kör över marken med lantbruksmaskiner.

År 1835 inköptes Munkagård av C.F von Fieandt, som i sin tur gav hela godset i faddergåva till fröken A.M Ollman. Hon gifte sig med föreståndaren O.E Carlsund och det var han som lät uppföra gårdens nuvarande ekonomibyggnader.


Manhuset är betydligt äldre. Troligen är det byggt på 1600-talet men det bär årtalet 1763 i romerska siffror över ingången, så den har fått sin nuvarande utformning då. Arton torp lydde under Munkagård på denna tiden.


I början på 1900-talet var Munkagård känt för sin fina remontuppfödning av hästar. Här var också på denna tiden Hallands lantbrukssällskaps elevgård samt Hallands läns svinavelsstation. På den tiden var det ca 50 personer anställda på gården och man hade 30 par arbetshästar.
Källa: Text från "Morupberättelser från hembygden" av Maj-Britt Bennheden.